Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach przypomina, że z dniem 1 lipca mija termin składania wniosków w ramach programu RODZINA 500+ z możliwością wyrównania świadczenia od 1 kwietnia tego roku.

Po tym terminie świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.