Mieszkańcy wsi Chojnik mogą już od kilkunastu dni korzystać z nowej drogi. Jezdnia posiadała nawierzchnię gruntową o szerokości około 3,5m. Droga łączy się z drogą krajową. Stan nawierzchni gruntowej był zły, m.in. z powodu występujących kolein.

Remont drogi gminnej polegał na usunięciu istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni gruntowej i wykonaniu nowej konstrukcji z kostki betonowej o grubości 8cm. Ze względu na zabudowania i brak możliwości poszerzenia tej drogi, zostały wykonane pobocza po obu jej stronach. Takie rozwiązanie pozwoliło powiększyć szerokość całkowitą i w rezultacie umożliwić minięcie się dwóch pojazdów.

Wyremontowany odcinek liczy około 300 metrów. Jego przebudowa kosztowała 159 335,24 zł.

W uroczystym otwarciu drogi we wsi Chojnik wzięli udział: Wójt Gminy Sośnie - pan Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy - pan Mirosław Ostojak, Radni Gminy Sośnie, Ksiądz Proboszcz - Krzysztof Guziałek oraz mieszkańcy wsi Chojnik.

Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie drogi przez Księdza Krzysztofa Guziałka - proboszcza parafii Chojnik.

 

dsc_0174.jpgdsc_0175.jpgdsc_0176.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0179.jpgdsc_0180.jpgdsc_0181.jpgdsc_0182.jpgdsc_0183.jpgdsc_0184.jpgdsc_0186.jpgdsc_0187.jpgdsc_0188.jpgdsc_0189.jpgdsc_0191.jpgdsc_0192.jpgdsc_0195.jpgdsc_0197.jpgdsc_0202.jpgdsc_0203.jpgdsc_0205.jpgdsc_0206.jpgdsc_0207.jpg