Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku już trwa. Prace prowadzi przedsiębiorstwo „Usługi Ogólno-Budowlane” Damian Pieszak z Lisiec Małych koło Starego Miasta. Koszt termomodernizacji tego budynku to 685 356,00 zł brutto.

Jest to już kolejny budynek na terenie Gminy Sośnie, który jest poddany termomodernizacji. Środki na realizację zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" i Podziałania 3.2.4 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki projektowi Gmina Sośnie otrzymała dofinasowanie w 85% wartości inwestycji na trzy zadania. Dwa z nich są już zrealizowane a trzecie właśnie trwa. Do tej pory została wykonana termodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowcu oraz Zespołu Szkół w Cieszynie.

Całkowita wartość projektu na wszystkie zadania to 3 167 980,42 zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 2 661 813,33 zł.

W ramach obecnie trwających prac wymieniona ma zostać nieekonomiczna instalacja grzewcza. Zostaną wymienione również stare grzejniki, okna i drzwi. Budynek zostanie ocieplone z zewnątrz.

Prace budowlane mają zakończyć się do 15 września 2019 roku.

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG

Zdjęcia: Mirosław Piec