Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku szkoły Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku. Efekty inwestycji, która rozpoczęła się jeszcze przed wakacjami, możemy podziwiać już dziś, a ich zewnętrznym przejawem jest nowa elewacja gmachu, która utrzymana jest w jasnych kolorach. Koszt termomodernizacji tego budynku to 685 356,00 zł brutto.

Oblicze szkoły zmieniło się nie do poznania, zarówno uczniom, jak i nauczycielom będzie się teraz lepiej i przyjemniej pracować. Jeszcze rok temu budynek wyglądał zupełnie inaczej, ale dzięki unijnemu projektowi udało się zrealizować bardzo ważną inwestycję, która służy naszej społeczności.

W ramach prac w szkole zamontowano nowe okna i drzwi zewnętrzne, wykonano ocieplenie ścian, usprawniono instalację centralnego ogrzewania poprzez wymianę kotła z miałowego na kocioł na pelet o mocy 55 kW, demontaż istniejącej instalacji, montaż m. in. nowych grzejników, montaż nowych przewodów wraz z izolacją termiczną, montaż zaworów termostatycznych, montaż regulatorów stałej różnicy ciśnienia pod pionami, regulację hydrauliczną instalacji c.o. Usprawnienie instalacji c.w.u. poprzez montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej z recyrkulacją oraz z nowym zbiornikiem o poj. 200l.
Termomodernizacja budynku jest częścią dużego zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynków: świetlicy wiejskiej w Granowcu, Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jest to już kolejny budynek na terenie Gminy Sośnie, który poddany został termomodernizacji.

Całkowita wartość projektu na wszystkie zadania to 3 167 980,42 zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 2 661 813,33 zł.

szkoachojnik1.jpgszkoachojnik7.jpgszkoachojnik8.jpgszkoachojnik10.jpgszkoachojnik11.jpgszkoachojnik12.jpgszkoachojnik13.jpgszkoachojnik14.jpgszkoachojnik15.jpgszkoachojnik16.jpgszkoachojnik17.jpgszkoachojnik18.jpgszkoachojnik19.jpgszkoachojnik21.jpg

Foto: Mirosław Piec