„Bliżej przyrody” to hasło przewodnie I Seminarium naukowego dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów Południowej Wielkopolski, które odbyło się 27 października 2017 r. w Ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach.
Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wójt Gminy Sośnie, Nadleśnictwo Antonin, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna, GOK i Biblioteka Publiczna w Sośniach, oraz Zespół Szkół w Cieszynie, który od 6 lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Celem seminarium było propagowanie wśród nauczycieli wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo - leśnej. Tematyka wykładów prowadzonych przez zacne grono profesorów uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność 45 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego.
Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, P. Barbara Nowak przedstawiła prelegentów, powitała przybyłych gości, a wśród nich m.in. P. Dawida Korzeniewskiego – dyrektora Biura Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, P. Ryszarda Plucińskiego, który przybył w imieniu Posła RP Tomasza Ławniczaka, P. Małgorzatę Knapczyk - zastępcę dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, P. Andrzeja Leraczyka, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, P. Jarosława Klimczuka, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin,
P. Tomasza Rychlika, koordynatora do spraw promocji i informacji Edukacji dla Doliny Baryczy, P. Annę Urbańczyk, Wójta Gminy Sośnie, P. Stanisława Budzika, Przewodniczącego Rady Gminy, P. Mirosława Ostojaka, Sekretarz Gminy Sośnie, P. Justynę Maryniak, Dyrektor CUW, P. Arletę Zadkę.
Dyrektor ZS w Cieszynie zachęciła uczestników seminarium do refleksji oraz aktywności poprzez zacytowanie wypowiedzi A. Einsteina „Wpatrz się głęboko w przyrodę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” oraz pytanie retoryczne „Czy przyroda to tylko przedmiot szkolny dla twoich uczniów, twoich dzieci, czy może wartość, o którą trzeba dbać, szanować ją, ale i ją znać?”
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Wójt Gminy Sośnie podkreślając, że „…bez wahania zaakceptowałem pomysł, bo spotkanie naukowe pt. „Bliżej przyrody” w Gminie Sośnie jest spotkaniem teorii z praktyką, nauki z rzeczywistością. Dlaczego? Bo matka natura obdarzyła okolice Sośni w niezwykle cenne i interesujące gatunki roślin i zwierząt…”
Głos zabrała również P. Małgorzata Knapczyk, która w imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, P. Marzeny Wodzińskiej pogratulowała tak cennej inicjatywy zmierzenia się z trudnym a zarazem aktualnym tematem.
Następnie głos zajęli zaproszeni naukowcy. Pierwszy wykład na temat użytkowania przyrody, a jej ochrony przeprowadził prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Zobrazował zmianę warunków środowiskowych na kuli ziemskiej powodujących zagrożenie dla licznych gatunków roślin i zwierząt.
Dr hab. Tadeusz Mizera  przedstawił wiedzę ornitologiczną, w tym ginące gatunki ptaków (pliszka żółta, kuropatwy, przepiórki, czajki, szczygły). Wskazał również sposoby ochrony ptaków.
Dr hab. Aleksandra Matulewska w wykładzie pt. „Przyroda a kultura” ukazała las jako świadka wydarzeń historycznych oraz miejsce spędzania czasu wolnego, ale i zwróciła uwagę na znaczenie słów, powiedzeń, przysłów (np. borsuk to symbol pracowitości i czystości; „Zasiedział się jak borsuk w kniei” – oznacza pracowitego domatora).
Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie) zapoznała słuchaczy z edukacją przyrodniczo - leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe. Wskazała na błędy pojawiające się w publikacjach, podręcznikach, czasopismach dla dzieci i dorosłych, wśród których pojawia się m. in. informacja o spadku zalesienia, gdy tymczasem ilość obszarów leśnych w Polsce wzrosła od 1945 r. o 9%. Wszystkie informacje poparte były wynikami badań naukowych.
Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że ochrona przyrody zależy od aktywności każdego z nas.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w I Seminarium naukowym oraz zapraszają na kolejne wykłady za rok. Pragną również serdecznie podziękować prof. dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi za zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia, za promowanie i edukację Regionu Południowej Wielkopolski  jakim jest bogata przyrodniczo Gmina Sośnie.

dsc_0063.jpgdsc_0064.jpgdsc_0066.jpgdsc_0070.jpgdsc_0071.jpgdsc_0077.jpgdsc_0081.jpgdsc_0083.jpgdsc_0086.jpgdsc_0091.jpgdsc_0093.jpgdsc_0094.jpgdsc_0096.jpgdsc_0099.jpgdsc_0100.jpgdsc_0101.jpgdsc_0103.jpgdsc_0104.jpgdsc_0105.jpgdsc_0106.jpgdsc_0110.jpgdsc_0112.jpgdsc_0113.jpgdsc_0115.jpgdsc_0117.jpgdsc_0118.jpgdsc_0120.jpgdsc_0125.jpgdsc_0126.jpgdsc_0127.jpgdsc_0128.jpgdsc_0129.jpgdsc_0132.jpgdsc_0133.jpgdsc_0134.jpgdsc_0135.jpgdsc_0136.jpgdsc_0141.jpgdsc_0143.jpgdsc_0145.jpgdsc_0149.jpgdsc_0150.jpgdsc_0152.jpgdsc_0157.jpgdsc_0160.jpgdsc_0165.jpgdsc_0167.jpgdsc_0168.jpgdsc_0174.jpgdsc_0176.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0179.jpgdsc_0180.jpgdsc_0181.jpgdsc_0183.jpgdsc_0184.jpgdsc_0186.jpgdsc_0191.jpgdsc_0192.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0201.jpgdsc_0210.jpgdsc_0220.jpgdsc_0222.jpgdsc_0223.jpgdsc_0224.jpgdsc_0225.jpgdsc_0231.jpgdsc_0235.jpgdsc_0239.jpgdsc_0245.jpgdsc_0248.jpg