Na przełomie lutego i marca, zgodnie ze statutem OSP, odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Podczas takiego zebrania strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny. Ostatnie z cyklu zebranie odbyło się 24. marca br. o godz. 18:00 w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzecu.

Otwierający je Prezes OSP Cieszyn przywitał wszystkich przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Następnie Naczelnik przedstawił sprawozdanie z działań za rok 2017, a w dalszej kolejności odczytane zostały sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej za miniony rok oraz zaprezentowany plan działalności na rok 2018. Po jego przedstawieniu zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP.

Dalszą część zebrania poświęcono dyskusjom nad bieżącym stanem funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie. Głównym mankamentem i problemem jednostki jest brak remizy, co druhowie bardzo mocno podkreślali. W spotkaniu brał udział Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik, który dobrze zna przedmiotowy problem i podkreślił, że jeśli nie uda się w tym roku uregulować stanu prawnego terenów na przeciwko szkoły, gdzie do tej pory zakładano lokalizację remizy, nowy budynek -po akceptacji przez druhów- powstałby ostatecznie przy Orliku. Są to tereny należące do gminy, dlatego z wykonaniem dokumentacji jak i samego przeprowadzenia inwestycji nie byłoby żadnego problemu. Jeszcze w tym roku mogłaby zostać opracowana dokumentacja i -jeśli będzie akceptacja rady gminy- nowa remiza mogłaby powstać już w przyszłym roku.

dsc_0442.jpgdsc_0444.jpgdsc_0447.jpgdsc_0448.jpgdsc_0449.jpgdsc_0451.jpgdsc_0453.jpgdsc_0454.jpgdsc_0455.jpgdsc_0456.jpgdsc_0473.jpg