W sierpniu br. zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Cieszynie, w ramach, którego wykonane zostało:

docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie kolorystyki elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie natryskowe stropu piwnicy od strony nieogrzewanej pianką poliuretanową.

Koszt termomodernizacji całej szkoły wyniósł: 521 217,28 zł,  gdzie 85% stanowiły środki z dofinansowania Unii Europejskiej. Dzięki zwiększeniu komfortu cieplnego stworzone zostały optymalne warunki do nauki i pracy dla uczniów.

Cała inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia nakładów na ogrzewanie oraz zwiększenie oszczędności energii. Termomodernizacja szkoły ma również przynieść efekt długofalowy, tzw. cel horyzontalny projektu, którym jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

DSC_0104.JPGDSC_0110.JPGDSC_0112.JPG