Po raz kolejny Zespół Szkół w Cieszynie włączył się do udziału w akcji charytatywnej: „Wyślij pączka do Afryki” 2019 organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misje.

Głównym celem charytatywnej działalności w naszej szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, w szczególności dzieci, których życie przepełnione jest bólem i niedostatkiem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Serce Afryki od wielu lat zmaga się z wojnami, w wyniku których największe ofiary ponosi miejscowa ludność, a zwłaszcza niewinne dzieci. Dlatego brat Benedykt Pączka i misjonarze kapucyni posługujący w Republice Środkowoafrykańskiej poprosili nas-ludzi dobrej woli o pomoc. Z pomocą ruszyła cała społeczność Zespołu Szkół w Cieszynie: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz cała społeczność lokalna. Pozyskane środki ze sprzedaży przygotowanych przez dzieci i rodziców pączków został przeznaczony na projekty realizowane przez Braci Kapucynów Misjonarzy w RŚA i Czadzie.

Jak sami piszą na swojej stronie: „Rachunek jest całkiem prosty: pączki = posiłki dla osieroconych dzieci; czysta i zdrowa woda z trzech nowych studni; edukacja dla dzieci z buszu; operacje dla niepełnosprawnych; nowe kaplice w trzech wioskach w buszu; nowe boiska, plac zabaw, zajęcia dla dzieci i wiele innych”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom zaangażowanym w akcję, a także całej społeczności lokalnej za wielkie serce i chęć niesienia pomocy innym.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

M.Siedlecka

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG