Mariak

We wrześniu br. w Mariaku odbyło się uroczyste otwarcie ponad kilometrowego odcinka drogi gminnej Mariak – Granowiec. Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Sośnie. Wartość wykonanych robót wyniosła w sumie 602 314,96 zł. W ramach prac wykonano: przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 m, przebudowano i umocniono jeden przepust drogowy, wzmocniono pobocza.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Sośnie to zadanie, które samorząd realizuje sukcesywnie. Każdego roku blisko kilkanaście kilometrów dróg zostaje wyasfaltowanych. Można powiedzieć, iż praktycznie większość dróg gminnych jest utwardzone. Dodatkowo, gmina oprócz poprawy bezpieczeństwa, stawia również na podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.

Dnia 13 maja 2017 r. w Mariaku odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej kapliczki z figurką Matki Boskiej. Całą inicjatywę renowacji kapliczki rozpoczęła obecna sołtys Mariaku, przy zaangażowaniu Rady Sołeckiej, we współpracy z mieszkańcami wsi.

10 maja br. odbyło się w Mariaku spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy Sośnie Panem Stanisławem Budzikiem. Spotkanie, które zainicjowali sami sołtysi miało charakter integracyjny, zatem każdy z uczestników czuł się swobodnie. Gospodyni spotkania przygotowała dla uczestników kawę, herbatę, słodkości oraz grilla.

Mariak - mieszkańcy sołectwa na czele z Panią Katarzyną Karbarz – sołtysem wsi, troszczą się o piękny, estetyczny wygląd swojej miejscowości. Dbają o należyte utrzymanie terenu przy drogach, bezpieczeństwo oraz miejsca aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. W ubiegłym roku przez kilka miesięcy walczyli o zagospodarowanie centrum swojej wsi. Ostatecznie udało się i na powierzchni ok. 500 metrów wybudowano plac zabaw, małą salę spotkań oraz miejsce na grilla i wypoczynek.