img 20200827 120053Koniec z nierówną nawierzchnią, wyrwami i zalaniami - właśnie dobiegł końca remont odcina drogi gminnej w miejscowości Pawłów. Drogę w Pawłowie przebudowano na odcinku ok. 700 m. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z tłuczniowymi poboczami. Droga ma szerokość 4,0 m.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz przy współudziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Gospodarki Mienia w kwocie 150 000,00 zł, gdzie środki przeznaczane są na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Cała inwestycja wyniosła w sumie 180 797,60 zł.

img_20200827_113150.jpgimg_20200827_113301.jpgimg_20200827_113317.jpgimg_20200827_113800.jpgimg_20200827_113807.jpgimg_20200827_113815.jpgimg_20200827_113853.jpgimg_20200827_113912.jpgimg_20200827_120053.jpg