Pietnaście par małżeńskich z terenu gminy Sośnie odebrało w piątek, 11 sierpnia br., medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia dostają małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie, co najmniej pięćdziesiąt lat.

Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Narodzenia NMP w Sośniach. Po liturgii uczestnicy i zaproszeni goście udali się do Sali Wiejskiej w Sośniach, gdzie wzniesiono uroczysty toast i dokonano wręczenia medali oraz zaproszono na poczęstunek.

Przybyłych Jubilatów oraz zaproszonych gości powitali Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Joanna Banaszak-Graja i Zastępca Wójt Gminy Sośnie pan Dariusz Berek. Zastępca Wójta, kierując słowa uznania za tak wiele wspólnie spędzonych lat, pogratulował pięknego jubileuszu i życzył małżonkom dużo zdrowia, pogody ducha i życzliwej opieki najbliższych oraz świętowania kolejnych rocznic.

Złote gody to również medale przyznawane przez prezydenta RP. W jego imieniu odznaczenia wręczył małżonkom Zastępca Wójta Gminy Sośnie.

Na uroczystości obecni byli: Radny i Przewodniczący Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa pan Dominik Grobelny oraz Dyrektor Gminnej Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej pani Dorota Kurzawska. Życzyli oni Jubilatom wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, szczęścia oraz samych pogodnych dni na dalszej drodze życia.

Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia, prezenty, zdjęcia. Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele wspólnych lat.

Medale za pół wieku małżeństwa otrzymali:

Elżbieta i Czesław Cegła

Ewa i Tadeusz Duczmal

Eleonora i Stanisław Grenda

Krystyna i Kazimierz Król

Barbara i Adam Mielcarek

Irena i Mieczysław Orpel

Halina i Władysław Stasiak

Helena i Marian Zieliński

Irena i Anatol Chrobot

Irena i Stanisław Demscy

Krystyna i Zdzisław Kucharscy

Henryka i Stanisław Kułek

Zofia i Franciszek Matysek

Władysława i Stanisław Roszak

Jadwiga i Piotr Wojtkowscy

dsc_0905.jpgdsc_0909.jpgdsc_0918.jpgdsc_0924.jpgdsc_0932.jpgdsc_0946.jpgdsc_0952.jpgdsc_0956.jpgdsc_0966.jpgdsc_0973.jpgdsc_1016.jpgdsc_1032.jpgdsc_1035.jpgdsc_1039.jpgdsc_1046.jpgdsc_1047.jpgdsc_1048.jpgdsc_1049.jpgdsc_1056.jpgdsc_1066.jpgdsc_1072.jpgdsc_1073.jpgdsc_1075.jpgdsc_1077.jpgdsc_1080.jpgdsc_1082.jpgdsc_1083.jpgdsc_1106.jpgdsc_1140.jpgdsc_1147.jpgdsc_1150.jpg