W sobotę 19 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie oraz poświęcenie nowo wybudowanej remizy OSP w Sośniach. Projekt budowy nowej remizy rozpisany został na lata 2014-2015, a jego całkowity koszt wyniósł 727 777,77 zł.

W sobotnie popołudnie przed nowo wybudowanym budynkiem remizy zgromadziło się wielu zaproszonych gości, strażacka brać, dla której był to dzień ważny i wyjątkowy, pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych, poczet sztandarowy oraz mieszkańcy gminy. Uroczystość otwarcia uświetniła Orkiestra Dęta z Gminy Sośnie. Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik przywitał serdecznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się:

- Andżelika Możdżanowska - Poseł RP,

- Tomasz Ławniczak - Poseł RP,

- Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu,

- Paweł Rajski - Starosta Ostrowski,

- Józef Wajs i Grzegorz Finke - Radni Powiatu Ostrowskiego,

- Marian Janicki - Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów,

- Członek ZOW ZOSP RP w Poznaniu Druh Andrzej Frąszczak, (Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP),

- Druh Henryk Kwiatkowski - Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP, (Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP),

- Druh Bernard Binek - Honorowy Komendant Gminny,

- St. bryg. Sławomir Portasiak (Komenda Powiatowa PSP),

- Jędrzej Paluszyński - Komendant Komisariatu Policji w Odolanowie,

- Ksiądz Kanonik Leszek Grodziński,

- Inter Max Wiesław Puchalski - wykonawca,

- Andrzej Cempel - projektant,

- Tadeusz Gruchała - inspektor nadzoru.

Nie zabrakło także przedstawicieli władz Gminy Sośnie:

- Justyna Maryniak - Sekretarz Gminy,

- Joanna Chalińska - Skarbnik Gminy,

- Mirosław Ostojak - Przewodniczącym Rady Gminy w Sośniach,

- Radni Gminy Sośnie.

Wśród gości zaproszonych byli również przedstawiciele jednostek gminnych, Zarząd Gminny OSP, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Sośnie oraz osoby, które zawsze swoją osobą wspierają tutejszą OSP w Sośniach.

Uroczystość była doskonałą okazją do przypomnienia historii budowy remizy, którą przedstawił Komendant Gminnych jednostek OSP druh Tadeusz Górecki. Podczas obchodów nie zapomniano o najbardziej aktywnych i zasłużonych strażakach OSP z Gminy Sośnie:

- Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złotym Medalem Związku OSP RP odznaczony został:

- dh Adam Majorczyk,

- Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:

- dh Grzegorz Górecki,

- Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa został odznaczony:

- dh Piotr Górecki,

- Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

- dh Krystian Jaszewski,

- dh Zbigniew Kmiecik,

- dh Tomasz Maciejewski,

- dh Dominik Baran,

- dh Jakub Baran,

- dh Zbigniew Kmiecik,

- dh Paweł Michalak,

- Uchwałą Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Odznaką "Strażak Wzorowy" zostali odznaczeni:

- dh Marcin Adamczyk,

- dh Dominik Baran,

- dh Dominik Banaszak,

- dh Daniel Baran,

- dh Dominik Chmielecki,

- dh Łukasz Duczmal,

- dh.Damian Eckert,

- dh Dominik Jedrzejak,

- dh Sebastian Kahla,

- dh Mikołaj Kurzawski,

- dh Adrian Pleciak,

- dh Dominik Puchała,

- dh Robert Rasiak,

- dh Adrian Majorczyk,

- dh Mariusz Prukala,

- dh Michał Sówka.

Jeden z najważniejszych momentów uroczystości to poświęcenie i otwarcie budynku straży. Ceremonii poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Kanonik Leszek Grodziński.

Symbolicznego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali: Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Ostojak, Ksiądz Kanonik Leszek Grodziński, Komendant Gminny OSP - druh Tadeusz Górecki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP - druh Andrzej Pańczyszyn, Prezes OSP Sośnie - druh Tomasz Chmielecki, Naczelnik OSP Sośnie - druh Michał Szczepaniak.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie przychylność i wsparcie licznego grona darczyńców i fundatorów - sympatyków naszej OSP. Wybudowaliśmy ten obiekt dzięki już nieżyjącemu śp. Wójtowi Krzysztofowi Bochenowi oraz obecnemu Wójtowi - Stanisławowi Budzikowi i Radnym Gminy Sośnie. Nie udałoby się jednak zrealizować wielu przedsięwzięć na rzecz naszego OSP w Sośniach bez wsparcia ludzi dobrej woli.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na strażacki poczęstunek.

Zarząd OSP w Sośniach składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom oraz mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie tego strażackiego święta. Wszystkim darczyńcom i fundatorom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się:

- Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wraz z Kołem Gospodyń w Sośniach,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach,

- Piekarni Familijnej, państwu Elżbiecie i Witoldowi Kowalczyk,

- Panu Pawłowi Kołeczko,

- Radnym Gminy Sośnie: Adamowi Harlakowi, Tomaszowi Chmieleckiemu, Michałowi Szczepaniakowi,

- Państwu Wiśniewskim z Sośni.

dsc_0168.jpgdsc_0172.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0179.jpgdsc_0180.jpgdsc_0181.jpgdsc_0182.jpgdsc_0183.jpgdsc_0184.jpgdsc_0185.jpgdsc_0186.jpgdsc_0188.jpgdsc_0189.jpgdsc_0190.jpgdsc_0191.jpgdsc_0192.jpgdsc_0193.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0196.jpgdsc_0198.jpgdsc_0199.jpgdsc_0200.jpgdsc_0201.jpgdsc_0202.jpgdsc_0205.jpgdsc_0206.jpgdsc_0207.jpgdsc_0208.jpgdsc_0209.jpgdsc_0210.jpgdsc_0211.jpgdsc_0212.jpgdsc_0214.jpgdsc_0215.jpgdsc_0216.jpgdsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0219.jpgdsc_0220.jpgdsc_0221.jpgdsc_0222.jpgdsc_0224.jpgdsc_0225.jpgdsc_0226.jpgdsc_0227.jpgdsc_0228.jpgdsc_0229.jpgdsc_0230.jpgdsc_0231.jpgdsc_0232.jpgdsc_0233.jpgdsc_0234.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0237.jpgdsc_0238.jpgdsc_0239.jpgdsc_0240.jpgdsc_0241.jpgdsc_0242.jpgdsc_0243.jpgdsc_0244.jpgdsc_0245.jpgdsc_0246.jpgdsc_0247.jpgdsc_0248.jpgdsc_0249.jpgdsc_0250.jpgdsc_0251.jpgdsc_0252.jpgdsc_0253.jpgdsc_0254.jpgdsc_0255.jpgdsc_0256.jpgdsc_0257.jpgdsc_0258.jpgdsc_0259.jpgdsc_0260.jpgdsc_0261.jpgdsc_0262.jpgdsc_0264.jpgdsc_0265.jpgdsc_0266.jpgdsc_0267.jpgdsc_0268.jpgdsc_0269.jpgdsc_0270.jpgdsc_0271.jpgdsc_0272.jpgdsc_0274.jpgdsc_0275.jpgdsc_0276.jpgdsc_0278.jpgdsc_0280.jpgdsc_0281.jpgdsc_0282.jpgdsc_0283.jpgdsc_0284.jpgdsc_0285.jpgdsc_0286.jpgdsc_0288.jpgdsc_0289.jpgdsc_0290.jpgdsc_0291.jpgdsc_0292.jpgdsc_0293.jpgdsc_0294.jpgdsc_0295.jpgdsc_0296.jpgdsc_0298.jpgdsc_0299.jpgdsc_0300.jpgdsc_0301.jpgdsc_0302.jpgdsc_0304.jpgdsc_0306.jpgdsc_0307.jpgdsc_0308.jpgdsc_0309.jpgdsc_0310.jpgdsc_0311.jpgdsc_0312.jpgdsc_0317.jpgdsc_0322.jpgdsc_0323.jpgdsc_0324.jpgdsc_0325.jpgdsc_0326.jpgdsc_0328.jpgdsc_0329.jpgdsc_0330.jpgdsc_0331.jpgdsc_0332.jpgdsc_0333.jpgdsc_0334.jpgdsc_0336.jpgdsc_0337.jpgdsc_0338.jpg