Troje pedagogów ze szkół podległych samorządowi Gminy Sośnie otrzymało nominacje na nauczyciela mianowanego. Awans poprzedzony był egzaminem zawodowym. W lipcu br. odebrali swoje nominacje na stopień nauczyciela mianowanego, a nadania dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.

-  Gratuluję serdecznie. Praca nauczyciela wymaga wiele wysiłku, dlatego życzę wytrwałości i oczywiście kolejnych sukcesów w karierze zawodowej -  mówił Stanisław Budzik, Wójt Gminy Sośnie.

Tradycyjnie już, przed wręczeniem aktów mianowania, nauczyciele złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do gratulacji i życzeń przyłączyła się również Arleta Orłowska - Dyrektor Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach.

Stopień nauczyciela mianowanego w tym roku otrzymały:
1. Monika Pacholczyk
2. Sylwia Spoton
3. Justyna Jakubowska

dsc_0308.jpgdsc_0314.jpgdsc_0315.jpgdsc_0317.jpgdsc_0319.jpgdsc_0320.jpgdsc_0322.jpgdsc_0325.jpgdsc_0328.jpgdsc_0330.jpgdsc_0334.jpgdsc_0338.jpgdsc_0339.jpgdsc_0341.jpg