Sośnie

photo9W niedzielę 13 września 2020r. na Pólku pod Bralinem odbyło się ogólnopolskie święto wdzięczności dla polskiej wsi. W uroczystościach udział wzięli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z ministrami. Obecni byli również Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz parlamentarzyści i władze samorządowe z całej Polski.

W samym centrum Sośni, przy Remizie OSP w Sośniach stanęło ogromne serce na plastikowe nakrętki. Czerwone, metalowe SERCE to inicjatywa Michała Szczepaniaka Naczelnika OSP w Sośniach i Zastępcy Wójta Gminy Sośnie Dariusza Berka. Plastikowe nakrętki, które codziennie trafiają do polskich śmietników, mogą zamienić się w realne pieniądze.

Dzięki uprzejmości naszego Radnego Gminy Sośnie i zarazem leśniczego pana Bronisława Krawca z Możdżanowa, poniżej prezentujemy ciekawy materiał filmowy „Podpatrzone w lesie”. Jest to nagranie przedstawiający walory przyrodnicze Gminy Sośnie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Antonin.

Zakończyła się przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Okrężna, dz. nr 126/27 i 126/28. Mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi, ponieważ jej stan był już bardzo zły, co znacznie utrudniało poruszanie się szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

5 lipca 2020 r. w Zespole Szkół w Sośniach po raz drugi w tym roku i drugi w tych trudnych czasach odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

W dniu 19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się XII w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Szanowni Państwo, po premierze filmu „Poznaj Dolinę Baryczy"(który odbił się szerokim echem w Dolinie Baryczy i poza nią), powstał krótki filmik dotyczący producentów i usługodawców lokalnych. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób rozumie, że lokalnie znaczy zdrowo, w zgodzie z naturą i w połączeniu z wielką pasją. Film przedstawia wyjątkowych usługodawców i producentów z naszego obszaru certyfikowanych Znakiem Dolina Baryczy Poleca.

To, kim jesteśmy i czym żyjemy w dorosłym życiu, sięga naszego dzieciństwa. Dzieci nie tylko wnoszą w nasze życie radość, ale przede wszystkim nadają sens naszemu istnieniu – uskrzydlają nas. Nic dziwnego, że wszystkim zależy na tym, by wychowywały się w jak najlepszych warunkach. Taka myśl towarzyszyła radzie Gminy Sośnie w chwili gdy podjęła decyzję o powstaniu kolejnej jednostki organizacyjnej – Pierwszego Publicznego Żłobka w Gminie Sośnie.

W listopadzie 2019 zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośniach mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 2,6 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania odpadów.

Zakończył się remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Sośnie na ulicy Dębowej wraz z budową chodnika. Od wielu lat mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi. Stan nawierzchni przed remontem był już bardzo zły, co zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców, szczególnie zimą lub w deszczowe dni.