Sośnie

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w ramach projektu spotykania się z mieszkańcami wizytę w Powiecie Ostrowskim złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głównym punktem wizyty było spotkanie na ostrowskim Rynku.

W tym roku Dzień Gminy Sośnie obchodził swój jubileusz – 20-te urodziny odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach w dniu 22 czerwca 2019 r.

Jak co roku przeprowadzone zostały cykliczne konkursy: rajd rowerowy, mecz piłki nożnej jak również konkurs na Siłacza Gminy. W meczu brały udział dwie drużyny: OSP Sośnie oraz drużyna Pana Adama Gałacha - Usługi Transportowe - wynik 13:4 dla OSP strażaków.

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się VI w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Gmina Sośnie w marcu br. wydała książkę pt. „Z historii mojego życia. Kotowskie, Czarnylas, Chojnik, Sośnie i Kąty Śląskie – przystanki młodego nauczyciela w latach 1927–1939.”autorstwa Emila Irmlera. Pod koniec maja, gdy odwiedzili nas Państwo Ewa Kaether (z domu Irmler) i Hans-Ullrich Kaether, postanowiliśmy oficjalnie ruszyć z promocją nowej publikacji.

Remonty dróg i budowa nowych to najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje samorządowe. Nic, więc dziwnego, że w budżecie powiatu, nie ma roku, w którym nie byłoby tego rodzaju inwestycji. Jedna z nich właśnie zakończyła się na drodze powiatowej od miejscowości Kocina w kierunku Sośni.

W maja Jednostka OSP w Sośniach zakupiła, że środków przekazanych z funduszu sołeckiego sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Jest nim Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Urządzenie zostało zamontowane na budynku remizy w Sośniach i będzie służyło w razie potrzeby ratownikom, mieszkańcom gminy, jak również gościom przebywającym w okolicy.

W środę 15 maja 2019 r. w Koźminie Wielkopolskim odbył się finał wojewódzki piłki nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. Przyjechały zespoły z następujących powiatów: krotoszyński, ostrzeszowski, koniński, kępiński i ostrowski – reprezentowany przez drużynę z Gminy Sośnie, która wygrała etap powiatowy.

Obok stadionu gminnego w Sośniach trwa budowa całkiem nowego budynku zaplecza socjalnego dla przyszłych klubów sportowych. Budowa nowego zaplecza rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu. Została to firma K2 INŻYNERIA Adam Kowalski z Bonikowa, który zadeklarował realizację inwestycji za 557 805,00 zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 lipca 2019 r.

"Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka".

(Maksym Gorki)

Na boisku „Orlik” w Przygodzicach 26 kwietnia 2019 r. odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Mała Piłkarska Kadra Czeka" szkół podstawowych rocz. 2006 i młodsi chłopców. W zawodach tych udział wzięły drużyny reprezentujące gminę Sośnie i Przygodzice.