Sośnie

W ostatnią niedzielę, 17 marca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach zaprosiła mieszkańców Gminy Sośnie na teatralne przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Reżyserem przedstawienia była Ewelina Bojarczuk, a aktorami uczestnicy grupy teatralnej – uczniowie Zespołu Szkół w Sośniach. Przedstawienie opowiadało historię wymieszanych bajek: Królewny Śnieżki, Czerwonego Kapturka i Kopciuszka.

1 marca 2019r. 89 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

W środę, 20 lutego, w Sali wiejskiej w Sośniach Wójt Gminy Stanisław Budzik spotkał się z ustępującymi oraz nowo wybranymi sołtysami. W związku z kończącą się kadencją sołtysów chciał podziękować każdemu z nich za wkład, który włożyli w pracę na rzecz gminnej społeczności podczas ostatnich czterech lat.

Mieszkańcy gminy Sośnie przyłączyli się do 27 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, który odbył się w niedzielę 13 stycznia 2019 r. W tym roku pieniądze zbierane były na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W dniu 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Sośniach odbyło się wigilijne spotkanie Klubu Seniora. Na godzinę 17. przybyli prawie wszyscy seniorzy oraz zaproszeni goście. Wśród nich Wójt Gminy – Stanisław Budzik, Ks. Kanonik – Leszek Grodziński oraz sołtys wsi - Józef Gąsior z małżonką.

2 grudnia w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Biały Daniel" w Sośniach odbył się drugi Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoiskach wystawców można kupić było m.in. stroiki, ozdoby bożonarodzeniowe, biżuterię, zabawki, wyroby rękodzielnicze, wino grzane czy typowo polskie potrawy. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować ponadto różnorodnych potraw i grzanego wina jak również ogrzać się gorącą czekoladą, herbatą czy kawą.

We wtorek, 11 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy wraz Panią Skarbnik podpisali umowę na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sośnie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Poddziałania „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Inwestycja kosztować będzie około 2.000.000 zł. ...

Strażacy ochotnicy z jednostek OSP działających na terenie gminy Sośnie 4 grudnia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odebrali nowy sprzęt strażacki. Sprzęt udało się zakupić dzięki środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości. Strażacy, niosący pomoc ofiarom wypadków, zostali wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. Wartość przekazanego sprzętu to 46 000,66 złotych.

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna w kadencji 2018 -2023 sesja Rady Gminy Sośnie. Obrady rozpoczęły się o godzinie 10:00.

Pierwszą sesję Rady Gminy Sośnie otworzył najstarszy z radnych pan Zbigniew Kisiński. Wybrany przez mieszkańców 21 października ponownie na wójta Stanisław Budzik oraz piętnastu radnych złożyli ślubowanie.

13 listopada odbyło się wręczenia zaświadczeń o wyborze wójta i radnych gminy kadencji 2018-2023.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie, a pisma dotyczące wyboru wręczali przedstawiciele Gminnej Komisji Wyborczej. Otrzymali je nowi radni oraz wójt, którzy w wyborach uzyskali zdecydowane poparcie mieszkańców.