Sośnie

Mieszkańcy ul. Łąkowej w Sośniach już od lipca korzystają z nowej, utwardzonej drogi. Droga została przebudowana na długości ok. 400 metrów i ma 4 metry szerokości. Wartość inwestycji to około blisko 200 tys. zł. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła firma Iterbud z Kalisza. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni drogi poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową.

Msza dziękczynna odprawiana przez ks. Proboszcza Leszka Grodzińskiego w kościele NNMP rozpoczęła Dożynki Gminne w Sośniach. Po mszy przy asyście Gminnej Orkiestry Dętej, uczestnicy przemaszerowali na teren Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Honory starostów pełnili: Alina Lis z Chojnika i Krzysztof Sztukowski z Janisławic.

„Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy chcą ograniczyć twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale wielcy, zawsze dają Ci poczuć, że też potrafisz być wielki”. Mark Twain

15 kwietnia 2018 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego „MISTRZ GMINY SOŚNIE 2018”. Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i starsi.

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie na ul. Łąkowej. Przebudowywany odcinek drogi ma ponad 400 metrów. Został wyprofilowany, wyrównany i wzmocniony. Droga będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m. Wartość inwestycji to około 198 tys. zł. Prace budowlane zostaną zakończone zgodnie z umową 21 lipca.

Na LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Sośnie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla wójta. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej budżetu, radni zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie z tytułu wykonania budżetu za 20 ...

Czcigodnym i dostojnym jubilatom, a szczególnie ks. Leszkowi z okazji 25-lecia przewodniczenia wspólnocie parafialnej, serdecznie dziękujemy za przykład pracowitego i pokornego kapłańskiego życia. Ogarniamy modlitwą Jubilatów zapewniając o dalszej pamięci modlitewnej przed Panem.

Dzień Gminy Sośnie w tym roku obchodził swoje 19-te urodziny. Za rok będziemy przeżywać już okrągły jubileusz. Tegoroczne święto odbyło się 23 czerwca w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Biały Daniel" w Sośniach. Choć pogoda nie sprzyjała, przeprowadzone zostały cykliczne konkursy, tj. wędkarki, rajd rowerowy, mecz piłki nożnej, czy też konkurs na Siłacza Gminy.

W niedzielę 17 czerwca 2018 roku w na stadionie sportowym w Sieroszewicach odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ostrowskiego. W zawodach wystartowało 15 drużyn (8 w grupie dziewcząt i 7 w grupie chłopców), które zwyciężyły w zawodach na szczeblu gminnym oraz w poprzednich zawodach powiatowych.

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 10 czerwca na boisku sportowym w Sośniach. Wzięło w nich udział 4 drużyny (2 MDP chłopców, 2 MDP dziewcząt). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Bogdaju, Chojnika oraz Sośni. Wszystkie sekcje wykazały się dużymi umiejętnościami, co pokazały podczas rywalizacji.