Sośnie

Siedemnaście par małżeńskich z terenu gminy Sośnie odebrało w piątek, 2 lutego br., medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia dostają małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie, co najmniej pięćdziesiąt lat.

W sobotę, 27 stycznia, Koło Łowieckie nr 48 „Łoś” w Krotoszynie obchodziło 35-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystej mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośniach ksiądz kanonik Leszek Grodziński przypominał o tym, że bycie myśliwym to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność.

Podsumowanie minionego roku jest okazją, by zaprezentować działania podejmowane w naszej gminie w każdej z dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Inwestycji w minionym roku w Gminie Sośnie nie brakowało, a nawet można rzec, że było ich bardzo dużo w porównaniu do poprzednich lat.

Przy 14 głosach za i 1 przeciw Rada Gminy Sośnie uchwaliła w poniedziałek 18 grudnia budżet na 2018 rok. Radni zaakceptowali projekt, który przewiduje bardzo ambitny plan na najbliższy rok, ale jak najbardziej realny. Patrząc na mijający rok trzeba przyznać, że Gmina Sośnie nie hamuje tempa inwestycji i rozwoju.

W dniu 19 grudnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Sośniach odbyło się wigilijne spotkanie Klubu Seniora. Na miejsce o godz. 18 przybyło liczne grono Seniorów oraz zaproszonych Gości. Wśród nich był Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, ks. Kanonik Leszek Grudziński, sołtys wsi Sośnie Józef Gąsior.

W dniu 16 grudnia 2017r. przy remizie OSP w Sośniach został uroczyście otwarty plac, który w ostatnim czasie zmienił swój wygląd. Jego powstanie możliwe było dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy. Projekt zagospodarowania terenu obejmował -oprócz zagospodarowania placu- wykonanie systemu odwodnienia, jak również regulację wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką w Sośniach zakończyła realizację projektu pt. ”Aktywne i zdrowe życie na wsi”. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” , a realizowany był w okresie od 05. ...

Czas szybko zleciał od momentu napisania projektu do jego realizacji i już Jarmark Bożonarodzeniowy jest za nami. Pogoda dopisała, chociaż po zachodzie słońca robiło się coraz chłodniej. Od rana, przy dźwiękach świątecznych piosenek granych przez DJ Presto, bogato prezentowały się stoiska wypełnione ręcznie robionymi ozdobami świątecznymi oraz pysznymi potrawami, które można było degustować na miejscu bądź zakupić na wynos.

29 listopada br. w Domu Kultury w Odolanowie odbył się XVIII Rejonowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas V – VII szkół podstawowych o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. Celem konkursu jest: podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów; rozwijanie ogólnej sprawności językowej; kształcenie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów; zdobywanie nawyków poprawnego pisania; budzenie u uczniów świadomości potrzeby znajomości ortografii oraz utrwalenie poznanych zasad ortograficznych ...