Szklarka Śląska

W lipcu br. w naszej gminie miały miejsce dwa ważne wydarzenia. W miejscowości Szklarka Śląska odbyło się uroczyste otwarcie dwóch odcinków dróg gminnych oraz centrum rekreacyjno-sportowego. Z tej okazji sołtys wsi p. Ewelina Brzezicha wraz z Radą Sołecką, Radnym Bronisławem Krawcem przygotowali uroczystość mającą na celu uczczenie tych wydarzeń.

IMG 20190605 162625Zakończyły się prace przy remoncie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska na odcinku ok. 430 metrów. Dzięki tej inwestycji kolejna droga gruntowa doczekała się nowej nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, profilowanie drogi, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Trwa przebudowa II odcinka drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska. Przebudowywany odcinek ma 427 metrów. Obecnie został wyprofilowany, wyrównany i wzmocniony.

We wrześniu w miejscowości Szklarka Śląska zakończyły się prace związane z budową centrum rekreacyjno-sportowego. W wyniku zrealizowanego projektu zostało utworzone boisko do gry w piłkę nożną oraz w siatkę plażową.

Najpopularniejszy z konkursów Wielkopolskiej Odnowy Wsi pt. „Pięknieje wielkopolska wieś” 4 czerwca br. został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dinu 26 kwietnia 2018 r. przyjął listę rankingową i rekomendował Sejmikowi przyznanie dotacji. Na sesji Sejmiku 4 czerwca radni zaakceptowali propozycję Zarządu jednogłośnie. Wśród wybranych projektów znalazły się dwa z naszej gminy. Oba projekty otrzymały maksymalne dofinansowanie, po 30 tysięcy złotych.

dsc 0770Zakończono budowę I etapu drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej oraz gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Długość przebudowanego odcinka drogi to ponad 700 metrów i szerokości 4 metry.