Aktualności

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia.

Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Gminie Sośnie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Tragedia może dotknąć każdego!!! Szanowni Państwo, zwracamy się z serdeczną prośbą – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny z Bogdaju, którzy w wyniku pożaru w dniu 18 maja 2020 r. stracili dach nad głową.

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich typów nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe):

Na ten czas nakazanej samotności podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Sośnie i Gościom umiejętności cieszenia się powszechnym spowolnieniem pędu życia. Niech ten wyjątkowy czas na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne, napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 2020 - 2035. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie dokumentem zawierającym ocenę, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój elektromobilności w Polsce. Uwzględniać będzie również inicjatywy smart city, czyli idei miasta (tutaj gminy) przyjaznego mieszkańcom.

Szanowni Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi !

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, Święto Wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Z tej okazji składam Państwu serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud oraz poświęcenie.

Podczas VII Sesji Rady Gminy Sośnie uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Skarbnik Gminy Sośnie panią Joannę Chalińską. Pani skarbnik odeszła ze stanowiska na własną prośbę i pod koniec lipca br. przeszła na emeryturę.

Wójt gminy Sośnie Stanisław Budzik mianował Dariusza Berka na swojego zastępcę. Dariusz Berek jest związany z Urzędem Gminy Sośnie od 9 lat. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu Zarządzania i Administracji Publicznej. Ma za sobą bogate doświadczenie samorządowe, które na pewno wpłynie pozytywnie dla dobro mieszkańców i rozwoju naszej gminy.

Aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, znają problemy mieszkańców i cieszą się dużym zaufaniem – sołtysi. Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. Ponad 150. sołtysek i sołtysów z Powiatu Ostrowskiego spotkało się we Wtórku w Gminie Ostrów Wielkopolski z okazji 20-lecia istnienia powiatowych struktur Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopol ...

Na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Sośniach dnia 25 kwietnia 2019 r. odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka" szkół podstawowych rocz. 2004 i młodsi chłopców i dziewcząt”. W zawodach tych udział wzięły szkoły z Cieszyna, Pawłowa, Granowca i Sośni.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, Urząd Gminy Sośnie przystąpił do Programu „Polska Bezgotówkowa”. Od 20 lutego 2019 roku osoby załatwiające sprawy w urzędzie mogą dokonywać płatności swoich zobowiązań finansowych (z tytułu podatku, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynszu itp.) za pomocą kart płatniczych. Kasa Urzędu Gminy Sośnie została wyposażona w terminal płatniczy POS, co pozwala na dokonywanie płatności bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.