• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • Start
 • Ogłoszenia
 • RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 |  Ogłoszenia i komunikaty

Na podstawie Uchwały nr LVII/439/2023Rady Gminy Sośnie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie”

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania do demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest, które wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 22 sierpnia do 30 września 2023 r.*

W programie mogą wziąć udział: mieszkańcy Gminy Sośnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Gminy Sośnie, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. na realizację Programu nie są uprawnieni beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Aby wziąć udział w programie należy:

 1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie BIP Gmina Sośnie w zakładce Informacje Urzędu Gminy, Ochrona środowiska lub w Urzędzie Gminy Sośnie pok. nr 1. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.
 2. W zgłoszeniu podać między innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.
 3. Do zgłoszenia dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (w przypadku osób fizycznych), kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej (w przypadku wspólnot mieszkaniowych), formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających rok podatkowy).
 4. W przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie do wniosku dołączyć również kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

 Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie).

W razie wątpliwości dotyczących programu dofinansowania do usuwania azbestu można dzwonić do Urzędu Gminy Sośnie pod nr tel. 62 7393 918.

 *zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrzenia zgłoszeń w przypadku wyczerpania puli środków na dofinansowania

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry