• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030”

Sośnie, dn. 4 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030”

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.) oraz uchwałą nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030”:

 1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030”.

 2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Uchwała nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji.

 3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Sośnie, sąsiednich gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.

 4. Termin konsultacji: od 22 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r.

 5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Sośnie.

 6. Formy przeprowadzenia konsultacji:

- pisemnie za pomocą formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Sośnie oraz opublikowanego wraz z projektem strategii na stronie internetowej gminy: www.sosnie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sosnie.4bip.pl złożonego w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (decyduje data wpływu do Urzędu).

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach społecznych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sośnie z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030”.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 9 maja 2024 roku o godzinie 14.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030 w formule spotkania online. Podczas spotkania przedstawiono etapy prac nad strategią, strukturę strategii, wyniki badań ankietowych, misję, wizję oraz cele i działania strategiczne zaplanowane w Gminie Sośnie na lata 2024-2030. W spotkaniu udział wzięła 1 osoba.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek

  8:00 - 17:00

 • Wtorek - czwartek

  7:00 - 15:00

 • Piątek

  7:00 - 14:00


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry