Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczony do dzierżawy:

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 września 2020 r.