Nowa wysokość cen za wodę i ścieki oraz opłata abonamentowa na 3 letni okres obowiązywania taryfy.