Informujemy, że w miesiącu wrześniu odbędą się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Sośnie. Pamiętaj – żeby fundusz sołecki okazał się sukcesem, ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców sołectwa brało udział w decydowaniu o projekcie, a później w jego wykonaniu.