Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji).

Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 08 września 2021 r.