Informujemy, że 2 grudnia 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą na dostawę i montaż Instalacji Fotowoltaicznych. Wykonawcą jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K. Panel zostaną dostarczone i zamontowane do końca marca 2022 r. Zgodnie ze zmianami ustawy OZE wszystkie instalacje zostaną podłączone do sieci dystrybucji przed wejściem ustawy w życie.

W kwestii przetargu na Piece na Pellet oraz Kolektory Słoneczne na ciepła wodę w celu uniknięcia konieczności znacznej dopłaty ze strony mieszkańców Wójt Gminy Sośnie zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego i ponownym przeprowadzeniu procedury wyboru. Niestety, ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w tym roku - czas realizacji ww. zadań wydłuży się do 30.06.2022 r.