W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Sośnie w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynn.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik