W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. Urząd Gminy Sośnie w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik