Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie że z dniem 1 stycznia 2022 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych odbiera Spółka Rolkom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 11, 63-435 Sośnie.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. osobno będzie odbierany popiół i żużel z pojemników (wymóg pojemnik). Nieruchomości na których nie jest wytwarzany popiół z palenisk domowych nie maja obowiązku zakupu pojemnika na popiół. Odbiór popiołu i żużla odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem (zaznaczenie na szaro w kalendarzu).

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r. odpady BIO dotychczas gromadzone w brązowych workach, odbierane będą zgodnie z harmonogramem tylko i wyłącznie z pojemników plastikowych. Pojemność pojemnika BIO na nieruchomości należy dostosować do ilości powstających odpadów BIO. Nieruchomości które posiadają zniżkę na z tytułu posiadania kompostownika i nie wytwarzają odpadów BIO nie maja obowiązku zakupu pojemnika na odpady BIO. Miesiąc styczeń uznaje się jako okres przejściowy, gdzie dopuszcza się oddawanie odpadów BIO zgromadzonych jeszcze w workach brązowych, natomiast od miesiąca lutego odpady BIO będą odbierane wyłącznie z pojemników plastikowych.

Nie ma obowiązku posiadania pojemników na wszystkie frakcje odpadów, odpady takie jak: szkło, plastik z metalem oraz papier odbierane są nadal w workach które dostarcza firma odbierająca odpady. Pozostałe frakcje czyli popiół i żużel, odpady BIO oraz odpady zmieszane będą odbierane w pojemnikach plastikowych/metalowych.

Informuję, że odpady zmieszane (pozostałe) odbierane są w zwyczajowo dotychczas przyjętych terminach w poszczególnych miejscowościach.

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH (POZOSTAŁYCH)
W POSZCZEGÓLNYC MIEJSCOWOŚCIACH

NA TERENIE GMINY SOŚNIE

Lp.

Nazwa miejscowości

Terminy odbioru odpadów zmieszanych - kubły

1.

Sośnie

I i III   wtorek miesiąca

2.

Granowiec

I i III   środa miesiąca

3.

Mariak

Młynik

Szklarka Śląska

Możdżanów

Bogdaj

 

I i III   piątek miesiąca

4.

Sośnie ul. Brzozowa

Kałkowskie

Chojnik

Kąty Śląskie

Kuźnica Kącka

II i IV wtorek miesiąca

5.

Janisławice

Konradów

Dobrzec

Cieszyn

II   i IV środa miesiąca

6.

Pawłów

Kocina

II i IV   piątek miesiąca