Rekrutacja - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Wójt Gminy Sośnie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów,  a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

- do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa Uchwała Nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Sośnie.

- do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa Uchwała Nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym - do pobrania.