Szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zasady tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie” określa uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30.09.2019 r.


UCHWAŁA NR IX/73/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r.