• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 |  Odpady komunalne
Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że w dniu wywozu odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję pojemnik lub worek ze zgromadzonymi odpadami zmieszanymi oraz wysegregowanymi do godz. 7.00 rano.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996, Nr 132 poz. 622, j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) od dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzono nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Nowe regulacje prawne wprowadziły radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Link do nowego systemu gospodarki odpadami:http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/7757770d9c6bdf9ef5a95e544677f978.pdf
Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622
Link do tekstu ujednoliconegohttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622
W Gminie Sośnie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zgodnie z powyższą ustawą  obowiązuje od 1 lipca 2013 r. O tego dnia właściciele nieruchomości obowiązani są wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za odbiór odpadów komunalnych przez firmę, która posiada podpisaną umowę z Gminą na zadanie w tym zakresie.
Z dniem 1 lipca 2013 roku za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów mieszkańcy płacą w określonych terminach, w formie opłaty wnoszonej na rzecz Gminy, której stawkę zatwierdzono w odrębnej uchwale Rady Gminy Sośnie.
Rada Gminy na mocy odrębnych uchwał ustaliła wybór metody, stawkę opłaty oraz tryb i częstotliwość jej uiszczenia, a także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty ustalonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku odpady z wszystkich nieruchomości niezamieszkałych tj. biura, firmy, instytucje, placówki handlowe, oświatowe, edukacyjne, noclegowe, ośrodki zdrowia, apteki, cmentarz i in., są odbierane przez Gminę Sośnie, za pośrednictwem firmy, która posiada podpisaną umowę z Gminą na zadanie w tym zakresie. Za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów właściciele nieruchomości niezamieszkałych jak i mieszanych płacą w określonych terminach, w formie opłaty wnoszonej na rzecz gminy, której stawkę zatwierdzono w odrębnej uchwale Rady Gminy Sośnie.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana na podstawie iloczynu liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za ten pojemnik ustalonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.
Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jak i niezamieszkałej jest obowiązany złożyć w Gminie (na odpowiednim rodzaju formularzu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i  wnieść stosowną opłatę. Stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji jak i terminy ich składania zostały określone w uchwałach Rady Gminy Sośnie.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry