Wincenty Frankiewicz urodził się 15 lipca 1905 roku w Westrzy, powiat ostrowski. Był synem Jana i Stanisławy (z domu Komorowska). Wychowywał się z sześciorgiem rodzeństwa, czteroma siostrami: Marią, Antoniną, Heleną, Joanna oraz dwoma braćmi: Franciszkiem i Czesławem. Ukończył szkolę powszechną w Westrzy w języku niemieckim pod zaborem pruskim. Po ukończeniu edukacji pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym do momentu powołania do obowiązkowej służby wojskowej w latach 1928-1929. Ukończył sześcio miesięczną szkołę podoficerską w Pleszewie z wynikiem dobrym. Z wojska został zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala.

Po powrocie z wojska przebywał przez około roku na Górnym Śląsku, a następnie w latach 1932-1939 pełnił funkcję Posterunkowego Policji Państwowej w Klecku, powiat Nieśwież. Od 22.09.1939 roku do 14.08.1941 roku Wincenty Frankiewicz był internowany w ZSRR.

Przebywał także w obozach:

- Kozielsk w obwodzie Kałuskim (Rosja) obóz specjalny,

- Ostaszków w obwodzie kalinińskim-obóz specjalny,

- Susdal -obóz poamnestyjny w obwodzie włodzimierskim,

- Ponoj- obóz jeniecki pracy przymusowej nad Morzem Białym.

W okresie od 15.08.1941 roku do 18.08.1942 roku związany był z Armią Polską w ZSRR. Od 15.08.1942 roku do 10.02.01943 roku był w szeregach Armii Polskiej Wschodniej (Irak, Iran, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Egipt, Palestyna). Od 16.02.1943 roku do 10.02.1946 roku był w II Korpusie Polski, walczył na Bliskim Wschodzie, w Italii i Anglii był do 30.05.1947roku.

Po powrocie do kraju w dniu 08.06.1947 roku Wincenty Frankiewicz podjął pracę w gospod

arstwie rolnym u Państwa Piotrowskich w Cieszynie, gdzie pracował do 1 lutego 1958 roku. Od 1.02.1958 roku do 31.03.1962 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieszynie. 29 kwietnia 1961 roku ożenił się z Jadwigą Piotrowską, córką Franciszki i Jana.

W latach 1965-1967 sprawował społeczną funkcję opiekuna społecznego we wsi Dobrzec i Konradów. Od 1.05.1962 roku do 6.11.1968 roku pracował w GS Sośnie, następnie przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Otrzymał odznaczenia:

- Medal Wojska za Wojnę 1939-45,

- Brytyjską Gwiazdę za Wojnę 1939-45,

- Brytyjski Medal Wojny 1939-45,

- Krzyż Monte Casino,

- Order Gwiazdy Solidarności Włoskiej,

Wincenty Frankiewicz zmarł 7 lutego 1981 roku, został pochowany na cmentarzu w Konradowie.


16 maja 2014r. w czasie obchodów 70.rocznicy Bitwy pod Monte Cassino w Sali Wiejskiej w Sośniach podczas uroczystej sesji Rady Gminy Gminy, Wójt Gminy pan Krzysztof Bochen wręczył pośmiertnie odznaczenie ,,Zasłużony dla Gminy Sośnie" żołnierzowi walczącemu w 1944r. o Monte Cassino śp.
Wincentemu Frankiewicz.