Granowiec

Dożynki to wyjątkowe święto w kalendarzu rolniczym. To dzień, w którym rolnicy składają Bogu dziękczynienie za zakończenie żniw i pomyślne zbiory. Tradycja dożynek kultywowana jest w Granowcu od wielu lat. W tym roku Święto Plonów odbyło się w niedzielę, 15 września.

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Krzyżna. Na ten moment mieszkańcy wsi czekali długie lata, aby w całości zakończyć zadanie. W II etapie drogę przebudowano na odcinku ok. 960 m.

Koniec z nierówną nawierzchnią, wyrwami i niszczeniem samochodów – tak w jednym zdaniu określają mieszkańcy nową sytuację na drodze. W czerwcu br. zakończył się II etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Krzyżna. Na przebudowę mieszkańcy tej okolicy czekali wiele lat.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski przyjechał w czwartek 13 czerwca br. z wizytą do naszej gminy. Nie przypadkowo gospodarze spotkania wybrali miejsce odwiedzin Granowiec a konkretnie świetlicę wiejską, która do tej pory przeszła I etap inwestycyjny.

Dnia 24 lutego 2019 r. miała miejsce rekonstrukcja historyczna „Bitwy o Granowiec”. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia Bitwy o Granowiec.

We wrześniu 2018 r. zakończyła się termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowcu, w ramach, którego wykonano termomodernizację oraz rozbudowę budynku o pomieszczenia kotłowni i WC istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zrealizowano prace ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.

Dzień 26 maja 2018 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Granowcu jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia Orła Białego oraz poświęcenie i przekazanie Sztandaru.

W kwietniu dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej na ul. Kościelnej w miejscowości Granowiec o nawierzchni gruntowej, na odcinku o długości 200 mb. Zakres robót obejmował wykonanie: prac przygotowawczych, wzmocnienia konstrukcji drogi, położenie masy asfaltowej i wykonanie poboczy.

Mieszkańcy wsi Granowiec już od połowy kwietnia korzystają z nowej, utwardzonej drogi na ul. Leśnej. Droga została przebudowana na długości ok. 200 metrów. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 90 tys zł. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła firma Iterbud z Kalisza. Zgodnie z umową droga została wybudowana do 15 kwietnia 2018 r.

W październiku zakończyły się prace związane z obudową wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec. W wyniku zrealizowanego projektu dotychczasowa wiata została zabudowana, aby chronić uczestników różnych wydarzeń kulturalnych przed deszczem i wiatrem.