Sośnie

5 lipca 2020 r. w Zespole Szkół w Sośniach po raz drugi w tym roku i drugi w tych trudnych czasach odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

W dniu 19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się XII w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

To, kim jesteśmy i czym żyjemy w dorosłym życiu, sięga naszego dzieciństwa. Dzieci nie tylko wnoszą w nasze życie radość, ale przede wszystkim nadają sens naszemu istnieniu – uskrzydlają nas. Nic dziwnego, że wszystkim zależy na tym, by wychowywały się w jak najlepszych warunkach. Taka myśl towarzyszyła radzie Gminy Sośnie w chwili gdy podjęła decyzję o powstaniu kolejnej jednostki organizacyjnej – Pierwszego Publicznego Żłobka w Gminie Sośnie.

W listopadzie 2019 zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośniach mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 2,6 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania odpadów.

We wrześniu  2019 r. zrealizowana została budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury przy nowo wybudowanym zapleczu socjalnym w Sośniach. Zadanie polegało na wykonaniu ścieżki z kostki brukowej, montażu tablic edukacyjnych, ławek, koszy na śmieci wraz z towarzyszącym oświetleniem.

17 listopada w Sali Wiejskiej w Sośniach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Zatrzymać dzieje szkoły dla przyszłych pokoleń. Niedzielne popołudnie było okazją do wspomnień, które pozostają, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, sprawia, że pewne zdarzenia umykają z pamięci, to jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie.

19 listopada 2019 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych chłopców i dziewcząt. Chłopcy i dziewczęta wykazali się dużymi umiejętnościami indywidualnymi oraz umiejętnościami w grze zespołowej w piłkę nożną. W zawodach udział wzięły szkoły podstawowe; Sośnie, Granowiec, Pawłów, Cieszyn.

24 października, w Sośniach odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz obchodziły pary małżeńskie, które przeżyły razem 50- lat. Pary małżeńskie, które doczekały się tej szczęśliwej chwili, zostały zaproszone wraz ze swoimi rodzinami na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Gminy w Sośniach.

14 października 2019 r., w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Wójta Gminy, Stanisława Budzika, przybyli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Uroczystość, którą otworzyła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Arleta Zadka, odbyła się w miłej atmosferze.

21 września 2019 r. obchodziliśmy Święto Plonów w Sośniach. Po mszy dziękczynnej celebrowanej przez proboszcza Leszka Grodzińskiego, dożynkowy korowód przemaszerował na teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej. Tegorocznymi starostami byli: Stefania Wasek z Kałkowskiego i Grzegorz Pierucki z Dobrzeca.