Kuźnica Kącka

Na stan drogi Kuźnica Kacka-Niwki mieszkańcy naszej gminy narzekali od dawna. Teraz są zadowoleni! Roboty, które rozpoczęły się w lipcu, właśnie się zakończyły. Teraz mieszkańcy Kuźnicy Kąckiej i nie tylko mają nową drogę. Po błocie, dziurach i kałużach nie ma już śladu. W tym miejscu pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa.

Trwają prace nad budową drogi z miejscowości Kuźnica Kącka do Niwek na terenie gminy. Zakładany termin ukończenia, czyli 15 lipca 2017r., powinien zostać zachowany, ale do tego czasu kierowcy muszą liczyć się nadal z utrudnieniami w ruchu. Gdy jednak inwestycja zostanie ukończona, jakość podróży na tej trasie zmieni się diametralnie.

Budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi z miejscowości Kuźnica Kącka do Niwek na terenie gminy doczekała się realizacji. Włodarz gminy w piątek 22 czerwca 2017 roku zawarł umowę z firmą Interbud Bartosz Kosecki z Kalisza na przebudowę tego odcinka drogi. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 15 lipca tego roku. Nowa droga asfaltowa będzie miała długość ok.1100 m i szerokość 4 m, a po obu jej stronach będą znajdować się umocnione pobocza o szerokości 0,5 m każde ...