Janisławice

Zupełnie nowe oblicze zyskał ponad 7 km odcinek drogi łączący miejscowość Sośnie od strony zalewu aż do granicy z miejscowością Stara Huta (województwo dolnośląskie). W ramach inwestycji położona została nowa nawierzchnia wraz z utwardzeniem poboczy. Realizacja inwestycji, na którą z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, była możliwa dzięki współpracy Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sośnie. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,7 mln zł, przy czym gmina z własnych środkó ...

Za prawie 800 tysięcy złotych udało się zmodernizować ok 3 km nawierzchni na trasie z Mojej Woli do miejscowości Janisławice. Droga uczęszczana przez mieszkańców gminy przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski zrealizował to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie. W tym roku udało się zrealizować pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej. Wyremontowano najbardziej zniszczony odcinek od strony Mojej Woli. 

DSC 0591W lipcu br. uroczyście otwarto II odcinek drogi gminnej w Janisławicach. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych oraz kościelnych. Gości przywitała Radna Gminy Sośnie - pani Anna Kahla. Następnie Wójt Gminy, Stanisław Budzik, zapoznał zebranych z przebiegiem całej inwestycji.

To kolejne bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców wsi Janisławice. Obecnie trwa przebudowa II etapu drogi gminnej. Wartość realizacji nieco ponad pół kilometrowego odcinka drogi po przeprowadzonej procedurze przetargowej wynosi blisko 254 tys. zł.

Dnia 15.09.2018 r. w Janisławicach odbył się festyn rodzinny na pożegnanie lata. Festyn był zwieńczeniem pracy mieszkańców wioski nad budową nowej wiaty na placu zabaw w Janisławicach. Wiata powstała z inicjatywy trzech młodych matek oraz sołtysa wioski, którzy jako Inicjatywa Działaj Lokalnie Słoneczko Nasze wnioskowali w Programie „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla ...

W miejscowości Janisławice na drodze gminnej powstała nowa nawierzchnia asfaltowa. Na ten moment mieszkańcy wsi czekali długie lata, więc nie dziwi nikogo fakt, że radość jest ogromna. Drogę w Janisławicach przebudowano na odcinku ok. 800 m. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Janisławice zlokalizowanej na działce nr 366 poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z tłuczniowymi poboczami.

dsc 0233W miejscowości Janisławice ruszyła kolejna inwestycja realizowana w tej kadencji. Jest to inwestycja podzielona na dwa etapy, gdzie dłuższy odcinek jest właśnie wykonywany a na II część drogi będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Ostatecznie całość zostanie zrealizowana w 2019 r.