Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy" we współpracy z  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza III nabór wniosków w ramach Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, edycja 2016. Program wspiera działania inicjujące współpracę na rzecz dobra wspólnego i pobudzające lokalną społeczność do aktywności. Po dofinansowanie sięgać mogą Stowarzyszenia i Fundacje zarejestrowane w KRS, jak również grupy nieformalne. Maksymalna kwota dotacji to 6 000,00 zł. Nabór trwa od 07.07.2016 do 16.08.2016.
Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.dzialaj.barycz.pl.

Dodatkowe informacje oraz konsultacje można uzyskać pod nr tel. 71 38 30 432 oraz w siedzibie Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz.