Cieszyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie będzie miała nową remizę. Strażacy czekają na nią od wielu lat. Obecnie jest to jedyna jednostka OSP w naszej gminie, która posiada samochód bojowy, sprzęt gaśniczy a nie ma swojego budynku.

25 października 2019 roku po raz trzeci zebraliśmy się w Stanicy "Biały Daniel" w Mojej Woli na uczcie intelektualnej, tym razem z historią. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, Pani Barbara Nowak powitała zacne grono prelegentów:

Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Cieszynie. Dzięki temu sołectwo wzbogaciło się o kilka miejsc postojowych oraz teren zieleni. Pod koniec maja dokonano odbioru inwestycji.

Nieutwardzona nawierzchnia, błoto, śmieci. Parking przy ulicy Kościelnej w sąsiedztwie z Zespołem Szkół w Cieszynie wymagał pilnej przebudowy. Już wkrótce kierowcy aut dojeżdżający w rejon szkoły będą mogli korzystać z przebudowanego parkingu. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z szarej kostki betonowej. Projekt został skonsultowany i uzgodniony z mieszkańcami, którzy włożyli ogrom pracy aby upiększyć to miejsce. Dodatkowo teren wzbogaci się o miejsca zieleni w sąsiedztwi ...

Po raz kolejny Zespół Szkół w Cieszynie włączył się do udziału w akcji charytatywnej: „Wyślij pączka do Afryki” 2019 organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misje.

„Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą” (prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

9 listopada 2018 roku wpisze się w historię naszej szkoły w sposób szczególny, ponieważ przygotowana została na ten dzień wspaniała uroczystość w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 190. rocznicę powstania obecnego budynku naszej szkoły. To szczególne świętowanie rozpoczęliśmy dokładnie o godzinie 11:11, włączając się w akcję Minister Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”, podczas której uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy odś ...

Droga o fatalnej nawierzchni, ogromne wyrwy w asfalcie, taka była jeszcze do niedawna rzeczywistość, jaką pamiętali mieszkańcy Cieszyna. W tym roku władze samorządowe gminy Sośnie zdecydowały się na remont nawierzchni drogi gminnej na ulicy Leśnej. Naprawiono odcinek o długości 630 metrów.

W sierpniu br. zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Cieszynie, w ramach, którego wykonane zostało:

docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie kolorystyki elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie natryskowe stropu piwnicy od strony nieogrzewanej pianką poliuretanową.

Na przełomie lutego i marca, zgodnie ze statutem OSP, odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Podczas takiego zebrania strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny. Ostatnie z cyklu zebranie odbyło się 24. marca br. o godz. 18:00 w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzecu.