• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Tytuły „Zasłużony dla gminy Sośnie” wręczone

 |  Sośnie

Ostatnia sesja rady gminy miała charakter szczególny. 24 maja br. podczas LV sesji Rady Gminy Sośnie  uroczyście wręczono tytuły ,,Zasłużony dla gminy Sośnie". Odznaczenia wręczył Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik oraz Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak.

Rada Gminy Sośnie Uchwałą Nr LIV/424/2023 z dnia 24 maja 2023 roku nadała pośmiertnie tytuł ,,Zasłużony dla gminy Sośnie" śp. panu Krzysztofowi Bochenowi oraz Uchwałą Nr LIV/425/2023 z dnia 24 maja 2023 tytuł ,,Zasłużony dla gminy Sośnie" panu Dariuszowi Gwiazdowiczowi.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Sośnie” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za  działalnością na rzecz Gminy Sośnie, w szczególności za wybitne i trwałe zasługi w życiu zawodowym i społecznym.

Sylwetki poszczególnych osób, poniżej:

Krzysztof  Bochen urodził się 24 marca 1958 r. w  małej wsi Świerczyna nieopodal Brzezin, jako najmłodsze dziecko Józefa i Cecylii. Miał dwóch braci i siostrę. Jego rodzina żyła skromnie. Jednak rodzice przekazali dzieciom dobre zasady i wartości, którymi należy kierować się w życiu. Uczęszczał do szkoły podstawowej w pobliskiej Przystajni. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im T. Kościuszki w Kaliszu.  Będąc miłośnikiem przyrody po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale leśnictwa zdobywając tytuł zawodowy magistra inżyniera leśnictwa. Od października 1982 r. do listopada 1984 r. pracował w Nadleśnictwie Syców pełniąc funkcję adiunkta. W tym czasie odbywał służbę wojskową we Wrocławiu jako plutonowy podchorąży. Założył rodzinę i miał troje dzieci.
Od listopada 1984 r. do października 1998 r. pracował jako leśniczy leśnictwa Jarnostaw w Nadleśnictwie Antonin.
Był społecznikiem, człowiekiem empatycznym, rozumiejącym potrzeby i problemy ludzkie, co pomogło mu uzyskać mandat radnego w dwóch kadencjach, tj. 1990.-1994, 1994-1998. Podczas II kadencji został Przewodniczącym Rady Gminy Sośnie. Od 1998 do 2006 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Sośnie. W 2006 r. powrócił do zawodu leśniczego, ubiegając się jednocześnie o ponowny mandat radnego. Odnosząc sukces wyborczy oraz zdobywając bezwzględną większość w głosowaniu Rady Gminy Sośnie przyjął zadania Przewodniczącego Rady Gminy w nowej kadencji. Od 01.12.2010 r. ponownie został powołany na wójta.
W listopadowych wyborach w 2014 r. Krzysztof Bochen uzyskał 75% poparcie społeczności Gminy Sośnie i po raz kolejny objął urząd Wójta naszej Gminy. Jego plany zawodowe, społeczne, gminne i rodzinne przerwała ciężka choroba, z którą przegrał. Zmarł 31 grudnia 2014 r. w wieku 56 lat. Krzysztof Bochen rozumiejąc młodych ludzi wychodził naprzeciw ich potrzebom. W czasie jego kadencji powstały boiska sportowe (również Boisko Orlik) w większości miejscowości należących do gminy. Gmina w tym czasie stała się liderem w pozyskiwaniu środków unijnych,  z których to przebudowano większość sal wiejskich i szkół, zmodernizowano drogi, zbudowano i zagospodarowano parki rekreacyjno-sportowe w Granowcu i w Sośniach. W miejscowościach, w których brakowało sal wiejskich pobudowano nowe. Powstała oczyszczalnia ścieków, która na ówczesne czasy była ewenementem przy skromnym budżecie gminy. Dzięki jego inicjatywie rozbudowano stanicę Biały Daniel - ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy oraz przystań dla wędkarzy. Gmina Sośnie w tym czasie zajęła trzecie miejsce w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Popierał inicjatywę powstawania Kół Gospodyń Wiejskich w każdym sołectwie. Dużym sukcesem Krzysztofa Bochena było otrzymanie milionowej dotacji na doposażenie szkół oraz mieszkańców gminy Sośnie w nowe komputery.
Pracę w urzędzie traktował jako służbę drugiemu człowiekowi i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów, tych osobistych i społecznych. „Czerpię z niej satysfakcję" tak mówił o swojej pracy. Był człowiekiem postępowym, mającym kreatywne i twórcze horyzonty myślowe. Działania Krzysztofa Bochena zostały docenione także przez uczniów naszej gminy i dzięki udziałowi szkół w projekcie edukacyjnym „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" stał się bohaterem wirtualnej encyklopedii, która zawarła w swoim zbiorze postacie wyjątkowe, znaczące dla Małych Ojczyzn Wielkopolski.
We wspomnieniach mieszkańców Krzysztof Bochen, Wójt Gminy Sośnie pozostał jako mądry, życzliwy człowiek i urzędnik, traktujący życie i pracę jako służbę drugiemu człowiekowi.

Dariusz Gwiazdowicz urodził się 25.04.1966 r. w Sośniach. Jego tata pracował jako leśniczy i pochodził z Granowca, a mama z Sośni, z wykształcenia była nauczycielką. Dziadkowie mieszkali w Ostrowie Wielkopolskim, a drudzy w Sadkowicach, małej miejscowości położonej niedaleko Warszawy. Ma dwójkę rodzeństwa, siostrę Lidię, która jest nauczycielką i mieszka w Świnoujściu i brata Mirosława, który mieszka w Warszawie i pracuje w kancelarii Sejmu. Dziadek ze strony ojca był leśniczym, a ze strony matki był rzeźnikiem. Babcie z obu stron zajmowały się gospodarstwem domowym.
Uczęszczał do przedszkola w Cieszynie. Nie lubił zupy pomidorowej z ryżem, dlatego wszystkie dzieci musiały na niego czekać z odejściem od stołu . Już w przedszkolu wiedział co będzie robił w życiu. Wspomina, że w tych latach emitowany był w telewizji serial przyrodniczy ” Świat, który nie może zaginąć „. Już wtedy marzył o podróżach po świecie, aby podziwiać przyrodę. Fascynacja przyrodą była tak wielka, że każdą wolną chwilę spędzał w lesie obserwując zwierzęta. Rodzice Dariusza Gwiazdowicza mieszkali w leśniczówce, posiadali zwierzęta gospodarcze z którymi jako dziecko miał mnóstwo obowiązków. Dzieciństwo kojarzy się mu z beztroską i czasem, w którym nie było kłopotów. Sumienność i obowiązkowość to wartości, które wpajali mu rodzice przez cały ten czas. Również razem z rodzeństwem ustalali między sobą zasady wynikające z prawidłowych relacji między nimi.
Dariusz Gwiazdowicz rozpoczął edukację od uczęszczania do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Cieszynie w latach 1973-1981. Jego wychowawczynią w klasach młodszych była Maria Handzlik, w klasach starszych Feliks Handzlik, który pełnił funkcję dyrektora szkoły. Wszystkie przedmioty w szkole podstawowej bardzo lubił i nie miał żadnych problemów z nauką. Uwielbiał biegać na lekcjach wychowania fizycznego i interesował się językiem rosyjskim, bo już wtedy marzył o wyjeździe na Syberię, aby zapolować na niedźwiedzia. Z tego przedmiotu w klasie siódmej otrzymał na koniec roku szkolnego czwórkę i bardzo to przeżywał. Umiejętność porozumiewania się w języku rosyjskim, którą nabył w szkole podstawowej wykorzystuje do dziś, ponieważ wiele podróży odbywa do Rosji. W drodze do szkoły interesował się pracami rolników na polu i obserwował pracę traktorzystów. Brał udział w wycieczkach szkolnych, choć nie było ich za wiele. Najbardziej utkwiła mu w pamięci wycieczka do Warszawy. Wakacje spędzał na koloniach i obozach w różnych częściach kraju. Pozostały czas wakacji spędzał w domu lub u najbliższej rodziny. Po szkole podstawowej rodzice zdecydowali, aby kontynuował naukę w Technikum Leśnym w Miliczu. Były to lata 1981-1986. W tym okresie nie było połączenia komunikacyjnego między Cieszynem, a Miliczem, dlatego zamieszkał w internacie i do domu przyjeżdżał raz w miesiącu, a czasami rzadziej. Zafascynowany od dzieciństwa światem przyrody, naukę po szkole średniej kontynuował w latach 1986-1991 na studiach Akademii Rolniczej w Poznaniu, na Wydziale Leśnym. Pracę magisterską i rozprawę doktorską napisał o roztoczach, drobnych, małych bezkręgowych zwierzątkach, niewidocznych gołym okiem.
Już podczas studiów zainteresował się pracą naukową i jako student prowadził pierwsze badania w Puszczy Białowieskiej. Jego zadaniem badawczym była obserwacja wilków i niedźwiedzi w Bieszczadach. Były to pierwsze doświadczenia młodego naukowca w okresie studiów. Jako wykładowca ochrony przyrody lubi, kiedy studenci się uczą. Praca nauczyciela akademickiego jest bardzo ciekawa, bo wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy. Kieruje się powiedzeniem łacińskim ,,Docendo discimus”, to znaczy ucząc innych, uczymy samego siebie. Praca za studentami zmusza go do ciągłego dokształcania, sprawia mu to wielką przyjemność, ponieważ pozwala mu cały czas się rozwijać. Praca zawodowa związana jest ze zdobytym wykształceniem.
Pierwszym osiągnięciem będącym wkładem w rozwój nauki były artykuły w czasopismach naukowych. Przez 23 lata pracy napisał ponad 350 prac naukowych i popularno- naukowych, które ukazały się w 85 czasopismach w 20 krajach. Jest autorem lub współautorem wielu książek jak na przykład „U źródeł nauki”, „Ochrona przyrody”, „Estetyka lasu”, „Polskie ekspozycje łowieckie”, a także redaktorem wielu opracowań książkowych m.in. dwóch tomów poradnika pt. „Ochrona przyrody w lasach”, a także książek „Gospodarka leśna a ochrona przyrody”, „Edukacja przyrodniczo-leśna”, „Wybrane aspekty ochrony zwierząt” , „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce”, „Las i zdrowie”. Każda napisana i wydana przez niego książka jest ogromnym sukcesem, chociaż musi się wiele napracować, co zależy od tego, do kogo jest ona skierowana. Podręcznik dla studentów i książki naukowe, których odbiorcami są naukowcy, pisał kilka lat, ponieważ najpierw musiał przeprowadzić badania naukowe. Jego aktywność naukowa skoncentrowana jest również nad prowadzeniem projektów badawczych. Dotychczas prowadził badania naukowe m.in. w Australii, Iranie, Japonii, Meksyku, Norwegii (Spitsbergen), Polsce, Rosji (Syberia), Rumunii i we Włoszech.
Pełni wiele funkcji ,z których ważniejsze to: ekspert w Narodowym Centrum Nauki, przewodniczący Komisji Nauki na Wydziale Leśnym w Poznaniu, przewodniczący Komisji Kultury i Tradycji przy Okręgowej Radzie PZŁ w Poznaniu, Koordynator Narodowego Programu Leśnego w bloku Dziedzictwo, a ponadto jest członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także redaktorem naczelnym czasopisma, które jest wydawane przez tę placówkę. Jest również członkiem Kolegium Redakcyjnego w kilku czasopismach naukowych w Polsce i za granicą.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry